Sản phẩm

MSP:

TRỤC DAO XOẮN

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm.

MSP: 15 x 15 x 2.5 (30 độ)

DAO BÀO MÃNH

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm.

MSP: 30 x12 x1.5 (30 độ)

DAO BÀO MÃNH CERATIZIT

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm.

MSP:

DAO BÀO MÃNH CERATIZIT

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm.

MSP: DBX125401006

Ổ DAO BÀO XOẮN

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DB12525.476806

Dao Phay Mọng Dương 125x25.4x76x80x6t (14x14x2.0)

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBX125160406

Ổ Dao Bào Xoắn 125x40x160x6T (15x15x2.5)

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBX125120406

Dao Phay Mọng Dương125x40x120x6T 30x12x1.5

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBX125130406

Ổ Dao Bào Xoắn D125*d40*B130*T6 (15*15*2.5-37 độ)

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBX125150406

Ổ Dao Bào Xoắn D125*d40*B150*T6 (15*15*2.5-37 độ)

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBM15152.537

Dao Bào Mãnh 15*15*2.5 37 độ

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBM15152.530

Dao Bào Mãnh 15*15*2.5 30 độ

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBX12560406

Ổ dao bào xoắn 125x40x60x6T (30x12x1.5)

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBX125120406T

Ổ dao bào xoắn 125x40x120x6T (15x15x3.7)

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBX125100408

Ổ dao bào xoắn D125x40x100xT8 (30x12x1.5)

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBX125100406

Ổ dao bào xoắn 125x40x100xT6

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBM1414230

Dao bào mãnh 14x14x2.0 30 độ

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBM1414237

Dao bào mãnh 14x14x2.0 37 độ

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DBM30121.535

Dao bào mãnh 30*12*1.5 (35 độ )

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm

MSP: DB1203076986

Dao Bào 120x30x76x98mm 6t (14x14x2.0)

Giá : Liên hệ số điện thoại: 0989517788 hoặc mail: ctylehuy2014@gmail.com để nhận bảng báo giá cho sản phẩm