Hàng tại kho

DP CẮT MỘNG FINGER

                                    DAO PHAY, CẮT MỘNG FINGER